Γενικά Στοιχεία

Ιστορία

Διαδρομές

Περιηγήσεις

Παραλίες

Πληροφορίες

Χάρτης
hotels in Kammena Vourla
restaurants in Kammena Vourla
clubs, bars, cafe in Kammena Vourla
shops in Kammena Vourla
greek tourism guide
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Ο Δήμος Θίσβης αποτελείται από τα χωριά Ελλοπία, Ξηρονομή, Δομβραίνα, Θίσβη και Πρόδρομο. Στους οικισμούς του Δήμου Θίσβης, η ιστορική παράδοση χιλιετιών συνιστά ένα σύνολο με πλούτο κοινωνικών και πολιτιστικών σημασιών.

Η ύπαρξη ζωής στους οικισμούς Χορσιών, Θίσβης και Τίφας (Αλυκή), που ήταν το λιμάνι των Θεσπιέων, ανάγεται τουλάχιστον στην πρώιμη εποχή του χαλκού (2.800 π.Χ.), η δε σημασία τους ως λιμάνια από την Μυκηναϊκή ήδη εποχή (1.600 - 1.100 π.Χ) που συνέδεαν..
...την σιτοφόρο Βοιωτία με τα απέναντι πελοποννησιακά κέντρα ήταν πρωταρχική αφού ήταν το πιο γρήγορο πέρασμα μέχρι την εποχή της διάνοιξης του Ισθμού. Πολλά αρχαιολογικά θισβιακά ευρήματα βρίσκονται σε διάφορα μουσεία του κόσμου.
 
 
|Γενικά Στοιχεία| |Ιστορία| |Διαδρομές| |Περιηγήσεις| |Παραλίες| |Πληροφορίες| |Χάρτης|
|Hotels| |Rentals| |Restaurants| |Cafe-Clubs |Shops| |Greek Tourism|